Existuje řada klasifikací neurodegenerativních onemocnění, které nebyly a nejsou vždy jednoznačně přijímány a často se od sebe značně odlišují.

S přihlédnutím k patogenezi a recentním poznatkům považujeme za nejúčelnější rozdělení do osmi základních skupin. Častějším chorobám věnujeme na našich stránkách větší pozornost, kliknutím na jejich název získáte bližší informace. V případě zájmu o detailnější informace a podrobnosti týkající se velmi vzácných onemocnění nás prosím kontaktujte kliknutím zde, rádi vám odpovíme.

 

1) Alzheimerova nemoc

2) Tauopatie
__a. frontotemporální demence
____I. frontální forma (zahrnuje i Pickovu nemoc)
____II. temporální forma (primární progresivní afázie; sémantická demence)
____III. frontotemporální demence a parkinsonismus s vazbou na chromozóm 17 (FTDP-17T)
__b. progresivní supranukleární obrna (Steele-Richardson-Olszewského syndrom)
__c. kortikobazální degenerace

3) Synucleinopatie
__a. Parkinsonova nemoc
__b. demence s Lewyho tělísky
__c. mnohotná systémová atrofie (MSA - P, MSA - C)

4) Onemocnění s opakováním tripletů (trinucleotide repeat)
__a. Huntingtonova nemoc
__b. řada autozomálně dominantních spinocerebellárních ataxií (SCA)
__c. Friedreichova ataxie
__d. bulbospinální atrofie (SBMA - Kennedyho nemoc)
__e. dentato-rubro-pallido-luysiánská atrofie (DRPLA)

5) Prionová onemocnění
__a. Creutzfeldtova-Jakobova nemoc
__b. Gerstmannův-Sträusslerův-Scheinkerův syndrom
__c. fatální familiární insomnie
__d. kuru

6) Onemocnění motorického neuronu
__a. amyotrofická a primární laterální skleróza
__b. spinální muskulární atrofie

7) Ostatní neurodegenerativní onemocnění
__a. neuroaxonální dystrofie, infantilní ND (Seitelbergerova nemoc)
__b. neurodegenerace s akumulací železa (Hallervorden-Spatz)
__c. familiální encefalopatie s neuroserpinovými tělísky
__d. nemoc s intranukleárními neuronálními inkluzemi
__e. vrozené amyloidózy (familiální britská demence, familiální dánská deme


 


Pracovní skupina pro diagnostiku a studium neurodegenerativních onemocnění, 2004