PORADENSKÁ ČINNOST

Neurodegenerativní onemocnění patří mezi obtížně léčitelné choroby s často dlouholetým průběhem, typické bývá postupné horšení stavu. Důsledkem je proto často vysoká zátěž pro pacienta, ale i pro jeho nejbližší okolí.

I když některá neurodegenerativní onemocnění zůstávají i nadále nevyléčitelná, řada podpůrných opatření, cílená rehabilitace i podávání některých léků však mohou zásadním způsobem zlepšit osud nemocných.

Důležitým předpokladem úspěchu je však včasné zahájení péče. Čím dříve se v průběhu choroby začne s jejím ovlivňováním, tím větší je naděje na zmírnění obtíží a zpomalení dalšího horšení.

Jsem si vědomi i toho, že množství informací o neurodegeneracích je omezené a přístup k nim mnohdy svízelný, řada údajů je navíc pro veřejnost obtížně srozumitelná.

Vedeni dlouhodobým zájmem o tuto problematiku proto nabízíme možnost včasného stanovení diagnózy i zahájení odpovídající léčebné péče na jedné straně a možnost odborné konzultace a odpovědí na nejrůznější dotazy na straně druhé.

Rádi se proto pokusíme o zodpovězení Vašich dotazů, které můžete zadat zde.

 

Pracovní skupina pro diagnostiku a studium neurodegenerativních onemocnění, 2004