NABÍZÍME DIAGNOSTICKOU MOŽNOST

Neurodegenerativní onemocnění jsou mnohdy obtížně diagnostikovatelná, pro mnoho z nich nejsou k dispozici specifické testy. Diagnóza je často výsledkem kombinace řady více nebo méně specifických kritérií, vždy je nutno pečlivě vyloučit jiná onemocnění. Skutečnost, že některé tyto choroby jsou poměrně vzácné, pak celý proces ještě výrazně komplikuje.

Předpokladem účinného přístupu k pacientům, trpícím neurodegenerativní chorobou, je co nejčasnější stanovení diagnózy, což nebývá vždy snadné ani rychlé. Rovněž komplexní péče, která logicky následuje po určení diagnózy, může být někdy svízelná a vyžadovat „šití na míru“.

Nezbytným předpokladem je proto týmová spolupráce a možnost využití nejmodernějších vyšetřovacích metod.

V naší nemocnici máme k dispozici zobrazovací metody (výpočetní tomografii CT, magnetickou rezonanci, angiografii), dále je možné měřit průtok krve různými oblastmi mozku a usuzovat tak na jejich funkci metodou SPECT na oddělení nukleární medicíny, dostupné je i EEG, evokované potenciály nebo vyšetření mozkomíšního moku. Součástí týmu je neuropsycholog, samozřejmostí je rehabilitace. Rovněž je možné kontaktovat sociální pracovnice.

Pracovní skupina pro diagnostiku a studium neurodegenerativních onemocnění, 2004