CO NABÍZÍME

Naším hlavním cílem je přispět ke zlepšení péče o pacienty s neurodegenerativními chorobami.

Proto nabízíme pacientům a jejich rodinám:

1) možnost včasného stanovení diagnózy

2) léčebnou péči (i když některá neurodegenerativní onemocnění zůstávají i nadále nevyléčitelná, řada dostupných léčebných postupů může zásadním způsobem zlepšit osud nemocných)

3) podpůrnou péči a pomoc rodinným příslušníkům a pečujícím

4) předpokládáme do budoucna i účast na výzkumných projektech a léčebných studiích nových přípravků

Odborné veřejnosti nabízíme:

1) konzultace v případě diagnostických nejasností

2) poradenskou činnost

3) možnosti individuální spolupráce na různých projektech

 

Pracovní skupina pro diagnostiku a studium neurodegenerativních onemocnění, 2004