CO CHCEME

Naším hlavním cílem je přispět ke zlepšení péče o pacienty s neurodegenerativními chorobami.

Nezbytným předpokladem je včasné stanovení diagnózy, což může v řadě případů být poměrně obtížné. Soustředění pacientů, trpících vzácnějšími onemocněními, umožňuje zpřesnit a urychlit diagnostický proces.

I když některá neurodegenerativní onemocnění zůstávají i nadále nevyléčitelná, neznamená to, že by nebylo v současné době možné jejich vývoj významným způsobem ovlivnit a u řady pacientů zpomalit průběh choroby.

Naše hlavní záměry jsou:

1) umožnit pokud možno včasné a přesné stanovení diagnózy jednotlivých pacientů

2) doporučit a případně zajistit hodnou a cílenou léčbu

3) ulehčit pacientovi a jeho blízkým v utrpení, které často tyto nemoci provází

4) zajistit účinnou zpětnou vazbu systematickým ověřováním diagnózy cíleným neuropatologickým vyšetřením

5) dlouhodobě se věnovat výzkumu v této oblasti, a to na různých úrovních (klinika, terapie, neuropsychologie, imunologie, genetika, molekulární biologie, neuropatologie)

6) spolupracovat s podobně zaměřenými centry u nás i v zahraničí

Pracovní skupina pro diagnostiku a studium neurodegenerativních onemocnění, 2004