Četné difuzní fascikulace

 

Pracovní skupina pro diagnostiku a studium neurodegenerativních onemocnění, 2004