Různé typy intracytoplasmatických inkluzí ve zbylých, výrazně regresivně změněných motorických neuronech předních rohů míšních pozitivní v imunohistochemické reakci s monoklonální protilátkou proti ubiquitinu u sporadické formy ALS.

 

Pracovní skupina pro diagnostiku a studium neurodegenerativních onemocnění, 2004