Pappovy-Lantosovy inkluse v mozečku pozitivní v reakci s monoklonální protilátkou proti alfa-synukleinu u MSA.

 

Pracovní skupina pro diagnostiku a studium neurodegenerativních onemocnění, 2004