Různé typy inklusí v mozečku pozitivní v reakci s monoklonální protilátkou proti ubiquitinu u MSA.

 

Pracovní skupina pro diagnostiku a studium neurodegenerativních onemocnění, 2004