Výrazná demyelinizace a skleróza laterálních a částečně i přeních provazců míšních v přehledném histotopogramu hrudní míchy v barvení hematoxylinem-eosinem v kombinaci s luxolovou modří u sporadické formy ALS.

 

Pracovní skupina pro diagnostiku a studium neurodegenerativních onemocnění, 2004